Studiranje i rad u Kanadi postali još dostupniji stranim studentima, Kanada uvela nove imigracione mere zbog Covid-19

Studiranje i rad u Kanadi

Jesenja studentska sezona uveliko je u toku, a i upis na zimski semestar je već tu. I dok američka administracija nastoji da oteža stranim studentima ostanak ili ulazak u SAD, Kanada donosi imigracione uredbe koje olakšavaju studiranje na daljinu i kasniji dolazak studenata u Kanadu radi nastavka studija i eventualnog dobijanja radne dozvole.

Neizvesnost zbog Covid-19 situacije i ograničenja putovanja ublažena je novim uredbama koje je imigraciona služba Kanade donela 26. avgusta i 17. septembra. Nove mere odnose se na podobnost za apliciranje za radnu dozvolu nakon diplomiranja (Post-Graduation Work Permit), a najvažnije je da:

  • Studenti sada mogu da studiraju putem interneta iz inostranstva do 30. aprila 2021. bez uticaja na mogućnost apliciranja i dužinu trajanja buduće post-diplomske dozvole za rad, pod uslovom da je na kraju najmanje 50% studijskog programa završeno u Kanadi. Da bi ispunili uslov za korišćenje ove povoljnosti, studenti su u obavezi da podnesu zahtev za studentsku vizu (study permit) pre početka studijskog programa na proleće, leto i jesen 2020, ili zimu 2021. Takozvane uslovne studentske vize, koje imigraciona služba Kanade prvo izdaje, moraju na kraju biti odobrene u potpunosti.

Pomenute mere unose dodatnu sigurnost stranim studentima u njihovim namerama da završe studije u Kanadi nakon što mere ograničenja putovanja budu ublažene ili ukinute. Kanada na taj način nastavlja da opravdava svoju reputaciju zemlje kvalitetnog obrazovanja i povoljne imigracione klime.

Za detaljnije informacije, kao i za upis na jedan od koledža ili programa jezičkog i profesionalnog usavršavanja u Kanadi kontaktirajte ovde naše iskusne akademske savetnike. Međunarodno akreditovana američka brazovna grupa PRODIREKT, koja je i vlasnik jezičke mreže Verbalisti, specijalizovana je za upis u srednje škole i univerzitete u SAD, Kanadi i Engleskoj.

Imate komentar ili pitanje?