savetodavni odbor

Prodirekt je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga regrutovanja rukovodećih kadrova, strateškog upravljanja i edukacije. Svojim kreativnim rešenjima u oblasti menadžmenta, marketinga i poslovne komunikacije Prodirekt povezuje edukaciju i strateško poslovanje, a jezička mreža Verbalisti, namenjena učenju stranih jezika i profesionalnom usavršavanju u inostranstvu, predstavlja logično proširenje edukativnih delatnosti kompanije.

Verbaliste predvode osobe s dugogodišnjim iskustvom na visoko rukovodećim pozicijama u jezičkom obrazovanju, obuci kadrova, menadžmentu i međunarodnom poslovanju najvećih svetskih korporacija. Zato postojeći i budući korisnici jezičkih i komunikacionih programa Prodirekta i mreže Verbalisti mogu da računaju na stručan i pouzdan savet, naročito kada je u pitanju izbor edukativnih programa koji treba da ubrzaju razvoj vaše karijere.

Dejan Trpković

Dejan Trpkovic, Verbalists
Dejan Trpković

Dejan Trpković je tokom svoje karijere radio na visoko rukovodećim pozicijama u svetu, osnovao nove i proširio poslovanje postojećih kompanija u zemljama u tranziciji, kao i poboljšao finansijsko poslovanje i unapredio procese i sisteme menadžmenta i marketinga u nekoliko korporacija u Evropi i SAD-u.

Za kompaniju Prodirekt, koju je osnovao 2001. godine, kreirao je edukativni Program strateškog menadžmenta, koji je potom dobio podršku Američke privredne komore i IBM Business Solutions-a. Prodirekt pored edukacije, pruža usluge posredovanja u zapošljavanju visokorukovodećih kadrova (management recruiting) i upravljanja ljudskim resursima, a Dejan, kao osnivač i predsednik upravnog odbora, odgovora za viziju i strategiju te kompanije.

Pre nego što je osnovao Prodirekt, 2000. godine formira marketing i PR agenciju Prodide u Beogradu. Prodide je učestvovao u referentnim i složenim regionalnim projektima, kao na primer, definisanju vizuelnog identiteta Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, a potom i kreiranju medijske i komunikacione strategije 2004. godine za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Radeći kao potpredsednik za zapadnu Evropu u kompaniji World-Link, globalnom provajderu integrisanih telekomunikacionih usluga sa sedištem u Njujorku, Dejan je formirao zapadno-evropsko sedište te korporacije u Londonu. Upravljajući londonskom kancelarijom uspešno je postavio telekomunikacioni centar u vrednosti od preko 2 miliona dolara, sklopio ugovore sa najvećim svetskim operaterima i kontrolisao poslovanje Eurolink-a (grčka podružnica World-Link-a i licenciran telekom operater).

Tokom 1997. i 1998. godine učestvuje kao vodeći konsultant u različitim projektima formiranja i sprovođenja poslovne strategije kao što je projekat “Modernizacije bankarstva u Bosni i Hercegovini preko implementacije EFT mreže, sistema izdavanja kreditnih kartica i pratećeg telekomunikacionog sistema”.

Od 1993. do 1996. godine, kao regionalni direktor korporacije Hasbro (koja pripada grupi 500 najvećih svetskih kompanija), ima potpunu P&L (bilansnu) odgovornost za poslovnu grupu Centralne Evrope. Nakon što je 1994. godine kupio distributera u Poljskoj i formirao podružnicu korporacije Hasbro, on 1995. godine osniva regionalno sedište u Beču. Upravni odbor kompanije Hasbro ocenio je otvaranje podružnice u Poljskoj kao svoju najuspešniju investiciju u tržišta u razvoju. Dok je rukovodio sedištem u Beču, imao je odgovornost za dve podružnice u Poljskoj i Mađarskoj i 17 regionalnih distributera, a profitabilnost poslovanja je više nego utrostručio.

Karijeru je započeo 1989. godine kao regionalni direktor kompanije Technical Language Systems u Denveru, Kolorado, gde je razvio srpsko-hrvatsko/engleske kurikulume i testove za učenje stranih jezika. Dejan je takođe u istoj kompaniji rukovodio programima obuke za menadžment.

Nakon što je diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu, Dejan je završio poslediplomske studije za poslovni menadžment na “University of Colorado” u Denveru, stekavši diplomu “Master’s of Business Administration”.

Nebojša Radić

Nebojša Radić
Nebojša Radić

Kao direktor Katedre za jezičke programe Univerziteta u Kembridžu, Nebojša Radić rukovodi svim kursevima stranih jezika koji se organizuju na toj Katedri. Nebojša je i deo tima koji kreira multimedijalne i online materijale za nastavu.

Pre nego što se preselio u Veliku Britaniju, radio je kao viši predavač italijanskog jezika i koordinator projekta Prilagodljivo učenje (Flexible Learning Project) u Školi za evropske jezike na Okland univerzitetu na Novom Zelandu. Tamo je predavao italijanski jezik i kreirao i stvarao multimedijalne nastavne materijale za kurseve italijanskog, francuskog i španskog jezika za učenje na daljinu. Predmet Nebojšinih istraživanja su metodologije korišćenja kompjuterske tehnologije u nastavi, naročito kod učenja na daljinu.

Školovao se na univerzitetima u Beogradu (Srbija), Peruđi (Italija), Oklandu (Novi Zeland) i Britanskoj Kolumbiji (Kanada). Kao predstavnik Asocijacije jezičkih insitucija (Institution Wide Language Programmes) član je Izvršnog komiteta Univerzitetske konferencije modernih jezika. Nebojša je nezavisni ispitivač za engleski jezik jezičkih centara Univerziteta Vorik i Anglia Raskin, a za italijanski jezik na Univerzitetu Ist Anglije. Takođe je i član nadzornog odbora Peksim Fondacije koja u saradnji s Univerzitetom u Kembridžu dodeljuje stipendije studentima iz Srbije i Crne Gore.

Nebojšina privatna interesovanja  su raznolika, od košarke – glavni je trener košarkaškog tima Univerziteta u Kembridžu, do pisanja romana. Njegov roman “O golmanima i bubnjarima” nedavno je objavljen u Srbiji u izdanju Prometeja iz Novog Sada.

Stiven Demron (Steven Damron)

Steven Damron
Stiven Demron (Steven Damron)

Stivenovo iskustvo u menadžmentu, informacionim tehnologijama i razvijanju kompanija je veliki doprinos poslovanju kompanije Prodirekt na Balkanu.

Stiven je izvršni direktor kompanije Zone Reactor koju su, u cilju efikasnijeg formiranja tehnoloških kompanija, osnovale firme Zone Ventures i Draper Fisher Jurvetson. Zone Reactor sarađuje sa svetskim haj-tek kompanijama na istraživanju i usavršavanju visoko sofisticiranih informacionih tehnologija.

Pre nego što se pridružio Zone Reactor-u, Stiven je proveo 4 godine u idealab!-u, internet inkubatoru  iz Pasadene, gde je vodio dva nova ogranka – EntertainNet i KidsOnLine.com. Tokom rada u idealab!-u učestvovao je u planiranju i strategiji razvoja mnogih novih kompanija i poslovnih poduhvata.

U Sun Microsystems-u Stiven je na poslovima prodaje, marketinga i menadžmenta proveo 11 godina, najčešće razvijajući nove poslovne linije i usluge.

Pre angažmana u Sun Microsystems-u, Stiven je radio kao softverski inženjer u kompaniji ADAC Labs koja proizvodi medicinske aparate, i u SRI International, multidisciplinarnoj konsultantskoj kući, kao fizičar istraživač.

Stiven je diplomirao fiziku i engleski jezik na Dartmut koledžu, a zvanje mastera poslovne administracije je odbranio na renomiranom Berkliju.

Kris Galia (Chris Galea)

chris galea
Kris Galia (Chris Galea)

Bogato međunarodno iskustvo koje je Kris Galija stekao na visoko rukovodećim pozicijama u marketinškim agencijama širom Evrope, Srednjeg Istoka, Azijskog Pacifika i Indije, od neprocenjivog je značaja za strategiju razvoja Prodirekt-a i jačanje imidža regionalne jezičke mreže Verbalisti.

Na svojoj sadašnjoj poziciji globalnog direktora TBWA Worldwide grupacije, Kris rukovodi poslovanjem reklamne agencije u Singapuru, kao i globalnim poslovanjem vezanim za planiranje kampanja, budžeta, razvoja robnih marki i poslovnih strategija u regionima od Meksika do Rusije, Španije do Japana i od Perua do Malezije.

Pre angažmana u TBWA, Kris je bio regionalni direktor u kompaniji Grey Asia Pacific koja je plasirala i razvijala robne marke kompanija Glaxo SmithKline i Danone na 22 azijska tržišta.

Kao izvršni direktor/partner u kompaniji Focus on Kids Ltd. upravljao je robnim markama korporacija Tomy, WH Smith, MGM, CWL i Hasbro, dok je pre toga, kao regionalni izvršni direktor za Evropu u reklamnoj grupaciji DDB Needham/Griffin Bacal, ostvario zapažene rezultate u uspostavljanju i unapređivanju dugoročnih poslovnih odnosa sa ključnim klijentima.