Amerika je uvela nova, oštrija pravila i kazne za studente koji prekorače dozvoljeni boravak

Zbog sve češćih zloupotreba studentskih viza, odeljenje za imigracionu politiku Sjedinjenjih Američkih Država (USCIS) uvelo je nova, striktnija pravila u vezi sa prekoračenjem dozvoljenog boravka studenata. Prema novim pravilima, za studente koji imaju vize tipa F (akademska), M (stručno usavršavanje) i J (programi razmene), dužina nezakonitog boravka počinje da se akumulira odmah nakon što student završi studije, kurs ili program razmene. Ranije je dužina nezakonitog boravka počela da se računa od momenta kada se utvrdi prekoračenje vize ili njena zloupotreba.

Nova pravila stupila su na snagu od 9. avgusta 2018, a detaljno objašnjenje možete pronaći na sajtu američkog imigracionog odeljenja ili klikom ovde.

Studenti koji akumuliraju više od 180 dana nelegalnog ostanka tokom jednog istog boravka u SAD i zatim napuste tu zemlju mogu biti kažnjeni zabranom ulaska u SAD u trajanju od tri, pet ili deset godina. Ukoliko student u toku jednog ili više boravaka u SAD akumulira preko jedne godine nedozvoljenog ostanka on/ona može biti kažnjen trajnom zabranom ulaska u SAD.

Jezička mreža Verbalisti je prošle godine objavila važnu vest i statistiku koja je ukazala na nagli porast zloupotrebe studentskih i naročito “Work & Travel” viza od strane aplikanata sa područja Balkana. Taj tekst možete pročitati klikom na sledeći naslov:

Trend porasta odbijenih aplikacija za vizu kod “Work & Travel” programa je nastavljen. U regionu srpski studenti koji se iz godine u godinu odlučuju da ilegalno ostanu posle završetka programa su najbrojniji a iza njih su Makedonci i Crnogorci.

Imate komentar ili pitanje?