Traže se prevodioci, jezički žongleri koji ne prave ovakve prevodilačke greške

Poslovi za prevodioce, jezička mreža ddVerbalisti

„Jezik je živ organizam, reka koja neprestano teče i neprestano se bistri i muti…“ govorio je svojevremeno veliki Meša Selimović. Uzevši u obzir složenost jezika i kulturološke razlike, ako ostanemo izgubljeni u prevodu, posledice mogu biti veoma velike. Zahvaljujući iskusnim prevodiocima, pravim jezičkim žonglerima, ovakve greške nisu česte. Ali, šta ako se ipak neka potkrade? 🙂 Današnji video donosi veoma zamiljive odgovore, obavezno pogledajte!

Ukoliko želite da se pridružite timu iskusnih prevodilaca jezičke mreže Verbalisti, pošaljite vašu poslovnu biografiju sa slikom na info@verbalisti.com

 

Šta rade prevodioci i jezički žongleri kada se i oni izgube u prevodu

Prevodioci i izgubljeni u prevodu

„Jezik je živ organizam, reka koja neprestano teče i neprestano se bistri i muti…“ govorio je svojevremeno veliki Meša Selimović. Uzevši u obzir složenost jezika i kulturološke razlike, često smo pred izazovom da ne ostanemo “izgubljeni u prevodu” što može da ima nesagledive, često katastrofalne posledice, naročito kada su biznis i diplomatija u pitanju. Zato su tu iskusni prevodioci, pravi jezički žongleri, međutim šta ako se i njima neka greška potkrade? Kako se prevodioci obučavaju i pripremaju za svoje prevodilačke poduhvate? Kako simultano prevođenje zapravo funkcioniše? Današnji video donosi zamiljive primere i odgovore. 🙂

Prevodilački biseri u filmovima i serijama, odličan izbor!

Za dobrog prevodioca je najvažnije da zna jezik na koji prevodi i da u njemu oseća nijanse, da je sposoban da se dobro izrazi i da ima široko znanje iz opšte kulture. Mnogi nemaju ništa od ovog, kaže Slobodan Kozarčić, član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u intervjuu za dnevni list Blic. Zbog loših prevodilaca titlovi u serijama i filmovima su rogobatni i netačni, rečenice su bukvalno i besmisleno prevedene i gramatički neispravno napisane. Prenosimo pojedine takve primere koje je Blic objavio:

Kada bi se rad prevodioca više vrednovao sigurno je da bi i prevodi bili kvalitetniji. Ovako ostaje da i dalje gledamo scene poput onih kada dvoje mladih počinje da se ljubi „bez linije za utovar” („No pick up line”).

 

 

Simultano prevodjenje na konferenciji – Parlamenti u Evropi koja se menja

Simultano prevodjenje na konferenciji
Konferenciji su prisustvovali narodni poslanici, vodeći predstavnici međunarodnih organzacija i organizacija civilnog društva i predstavnici stručne javnosti
Jezička mreža Verbalisti

Beograd, 12. septembar 2013 – Poslovna grupa zadužena za jezičku edukaciju i usluge prevođenja kompanije PRODIREKT uspešno je organizovala dvodnevno simultano prevođenje na konferenciji “Parlamenti u Evropi koja se menja – građani i predstavničke institucije u modernom upravljanju”, koja je održana 10. i 11. septembra 2013. godine u Narodnoj skupštini. Konferencija je organizovana u okviru Tvining projekta EU “Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija” u saradnji sa parlamentom Grčke.

Tvining projekat za jačanje skupštine vredan 1,5 miliona evra treba da stvori uslove za ključni politički dijalog između Skupštine Srbije i relevantnih evropskih političkih institucija. Glavni izazov za Skupštinu Srbije, kao jednog od glavnih aktera procesa pristupanja Evropskoj uniji, je definisanje njene uloge u praćenju pregovora o pristupanju Uniji, izjavili su juče učesnici konferencije o ulozi parlamenata u Evropi.

Prodirekt, u čijem sastavu se nalazi poslovna grupa i jezička mreža Verbalisti, prva je kompanija u jugoistočnoj Evropi koja je dobila zvaničan status edukatora i agenta dve najznačajnije nezavisne institucije u Evropi – britanske English UK i nemačke ICEF. Pomenuta dva priznanja svojevrsna su garancija kvaliteta edukativnih usluga, jezičkih programa i prevodilačkih usluga koje ta kompanija nudi.

Prodirekt selected to provide simultaneous interpreting services for the high-profile conference – Parliaments in a changing Europe

Strengthening Capacities of the National Assembly of SerbiaBelgrade, Serbia – September 9, 2013 – Simultaneous interpreting services have been entrusted to Prodirekt, the leading communication and language consultancy in SEE, for the high-profile conference “Parliaments in a changing Europe: Citizens and representative institutions in modern governance”, which will be held on 10th and 11th September 2013 at the House of the National Assembly. This Conference takes place within the European Union (EU) funded Twinning Project “Strengthening Capacities of the National Assembly of the Republic of Serbia in the EU Integration Process”.

Following the aim of the project to strengthen the representative role of the National Assembly of Serbia, legislative function and the oversight function towards the executive, the main purpose of the Conference is to explore the way in which the democratic perspective of a parliamentary representation can be further developed in the directions of strengthening its ties with citizens and openness.

Distinguished Serbian and international speakers from EU Parliaments, government institutions, academia, and NGOs will address areas such as: relations between the parliaments and civil society, European and national dimension of citizen’s rights, governance and decentralization strategies, inter-parliamentary communication and modernization of parliament’s operation.

The Conference provides opportunity to learn about current parliamentary tendencies and get more acquainted with the project, which is designed to advance the overall capacities of the National Assembly, in order to plan and implement necessary reforms during the EU integration process.

____________________

Konferencija „Parlamenti u Evropi koja se menja – Građani i predstavničke institucije u modernom upravljanju“

Beograd, 9. septembar 2013 – Konferencija „Parlamenti u Evropi koja se menja – Građani i predstavničke institucije u modernom upravljanju“ održaće se 10. i 11. septembra 2013. u Domu Narodne skupštine.

Ova konferencija se organizuje u okviru Tvining projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“.

Istaknuti srpski i međunarodni predstavnici evropskih parlamenata, vladinih institucija, iz akademskih krugova i nevladinih organizacija govoriće o temama, kao što su: odnos parlamenta i civilnog društva, evropske i nacionalne dimenzije građanskih prava, strategije upravljanja i decentralizacije, interparlamentarna komunikacija i modernizacija rada parlamenta.

Konferencija je deo Tvining projekta, koji ima za cilj da uanpredi ukupne kapacitete Narodne skupštine, kako bi planirala i sprovela neophodne reforme, tokom procesa evropskih integracija. Projekat sprovodi Parlament Grčke i Narodna skupština Republike Srbije, od januara 2013. do juna 2014. godine.

About PRODIREKT and Communication Network Verbalisti (Verbalists)

PRODIREKT provides strategic management and executive education and training in the Balkan region. PRODIREKT’s innovative solutions for corporate management, marketing and international business communication offer a bridge between strategy and education, while its business group, with the communication network Verbalisti, dedicated to language studies, professional training, translation and interpreting services, helps young professionals and corporate clients achieve their objectives in international communication.