Study Travel Magazine: Verbalisti o uticaju jake funte na jezičku edukaciju u inostranstvu u 2015. godini

Uticaj vrednosti funte na ucenje engleskog u Velikoj Britaniji, Verbalisti

Beograd, 15. decembar 2015 – Časopis i internet publikacija Study Travel Magazine bavi se u svom decembarskom izdanju, pored aktuelnih obrazovnih tema, i pitanjem uticaja snažne britanske funte na jezičko usavršavanje u inostranstvu u protekloj godini. Pomenuti magazin zamolio je vodeće edukativne konsultante iz istočne i jugoistočne Evrope, među kojima predstavnike kompanije PRODIREKT i jezičke mreže Verbalisti, da prenesu svoja iskustva i mišljenje u pogledu efekata koje je britanska funta imala na jezička putovanja u Veliku Britaniju.

Maja Merdović, menadžerka edukativnih programa u grupi PRODIREKT, dala je viđenje te kompanije: „Veoma jaka funta stvorila je izvesne probleme u pogledu jezičkih putovanja, posebno na turbulentnim tržištima poput balkanskog. Pored toga, škole u Velikoj Britaniji nastavile su da podižu cene programa, što ih je zajedno sa sve jačom funtom, učinilo znatno manje konkurentnim u poređenju sa malteškim školama. U takvim okolnostima, studenti često donose odluke na jednostavan način – biraju škole u okvirima prihvatljive cene“.

„Protekla godina donela je značajan porast broja polaznika koji su se opredelili za programe jezičke mreže Verbalisti na Malti. Činjenica da studentima sa područja Balkana nije potrebna viza za ulazak na Maltu samo je dodatno olakšao donošenje odluke za one kod kojih je cena koštanja jezičkog usavršavanja bila primarni faktor“, dodala je Maja Merdović.

Study Travel Magazine dalje prenosi da su agenti iz zemalja sa sličnim tržištem, poput Turske i Rusije, istakli da su se i njihovi studenti u većem broju odlučivali za malteške škole nego što je to bio slučaj ranijih godina.

Study Travel Magazine je jedan od vodećih edukativnih časopisa i prati rad obrazovnih institucija, agenata i edukativnih savetnika. Pored tema koje se tiču jezičkog usavršavanja, značajna pažnja usmerena je i na univerzitetsko obrazovanje. Magazin se distribuira u 127 zemalja u celom svetu.

Imate komentar ili pitanje?