Komunikacija bojama

Bezbrojne studije pokazale su da boje imaju poseban uticaj na klijente/potrošače tako što kod njih podstiču određene emocije, poput uzbuđenja ili smirenosti. Boje pripadaju onom domenu neverbalne komunikacije u kojem imamo značajan prostor za manipulisanje. Korporacije i robne marke lako mogu da utiču na svoje potrošače izborom prave kombinacije boja. Kako boje utiču na nas pogledajte u odličnoj infografici koju donosimo u nastavku:

Psihologija boja

Imate komentar ili pitanje?