Verbalizuj se i unapredi sposobnost konverzacije na stranom jeziku

razvijanje komunikacionih sposobnosti verbalisti

Verbalisti su poznati po svom savremenom i lakom učenju stranih jezika. Verbalizuj se! je jedan od programa koji je doprineo da postanemo vodeća jezička mreža u Evropi i okupimo preko 10.000 polaznika; među ostalima izdvajamo radionice za razvijanje komunikacionih sposobnosti, multimedijalni program „Speak Your Mind!“ (učestvovalo više od stotinu slavnih ličnosti iz regiona i sveta), naprednu platformu za učenje engleskog jezika English Attack! i popularna jezička putovanja.

Jezički program Verbalizuj se! pruža jedinstvenu priliku za razvijanje analitičkih i debatnih sposobnosti na stranom jeziku koje su veoma bitne za akademski i poslovni uspeh a čije je razvijanje, nažalost, zapostavljeno i na samom maternjem jeziku. Pored toga, naše dugogodišnje iskustvo u radu sa jezičkim obukama svih vrsta u zemlji i svetu ukazuje na nedovoljno postojanje programa za unapređenje veština pisane komunikacije.

U našem modernom jezičkom centru u Beogradu ovaj program se izvodi na više jezika i u varijantama idealno prilagođenim ciljnoj grupi. U nastavku, klikom na link/naslov, možete izabrati odgovarajući program:

Verbalizuj se! na engleskom za srednjoškolce (15-19 god)

Verbalizuj se! razvija sve komunikacione sposobnosti pa je zato ovaj program mnogo više od konverzacijskog kursa jednog stranog jezika.