Jezičko putovanje La mia Roma – 3. jun popunjen, novi polazak 1. jula (VIDEO)

Partner Verbalista za jezički program La Mia Roma skola italijanskog jezika Dilit u Rimu
Partner Verbalista za jezički program La Mia Roma skola Dilit jedna je od najprestižnijih škola italijanskog jezika za strance u Italiji

Svi putevi vode u Rim”, kaže stara izreka. Tako i naše jezičko putovanje La mia Roma vodi u Večiti grad, na usavršavanje italijanskog jezika i upoznavanje Rima i njegovih stanovnika ponosnih na dvomilenijumsko istorijsko i kulturno nasleđe.

U okviru putovanja La mia Roma učićete italijanski u najstarijoj i najuglednijoj jezičkoj školi u Rimu, družićete se s kolegama iz gotovo 60 zemalja, a posle nastave usavršavanje jezika nastavljate u grupnim obilascima rimskih palata, trgova i fontana, zajedničkim pripremanjima špageta, degustaciji vina i gledanju italijanskih filmova. Te aktivnosti deo su jezičkog putovanja koje Verbalisti ekskluzivno organizuju u jugoistočnoj Evropi u saradnji sa školom Dilit IH.

Detalje programa možete naći ovde, a kako izgleda škola našeg partnera u Italiji pogledajte u video prilogu u nastavku.

Mesta za jezičko putovanje  3. juna su popunjena; sledeći polazak planiran je za 1. juli.

_

_

_

Požurite s upisom za škole jezika u Velikoj Britaniji i na Malti, broj mesta je ograničen a vizna procedura produžena zbog Olimpijske godine

Skole jezika i jezicka putovanja VerbalistaI pored velikog interesovanja turista, a zahvaljujući dugoj i kvalitetnoj saradnji s vodećim engleskim edukatorima, jezička mreža Verbalisti je i ovog leta obezbedila smeštaj za svoje polaznike koji će pohađati nastavu u Londonu i Oxfordu. Međutim, broj mesta je ograničen, pa ako planirate odlazak u Englesku, požurite s podnošenjem prijava i uplatom depozita kako biste izbegli razočarenja. Pored toga, molimo vas da uzmete u obzir usporenu proceduru obrade prijava za britansku vizu zbog Olimpijske godine.

Sudeći po pristiglim prijavama jezičko putovanje My OXFORD pretenduje da bude hit ovog leta, između ostalog, i jer predstavlja idealnu priliku da osetite sva uzbuđenja Olimpijade u najprestižnijem studentskom gradu na svetu. Za Englesku je 2012. posebna godina – ne samo zbog Olimpijade, već i zbog obeležavanja kraljičinog dijamantskog jubileja, 60 godina vladavine Ujedinjenim Kraljevstvom.

Drago nam je da se prijavljujete u velikom broju i za naša jezička putovanja na Malti. Bitno je da i ovde napomenemo da je za Maltu takođe došlo do naglog porasta rezervacija, pa vas molimo da upis izvršite što je pre moguće.

Podsećamo da je rezervaciju na određenom jezičkom programu jedino moguće izvršiti uplatom depozita.

Neka nam i ovo leto bude nezaboravno, vidimo se u Londonu, Oxfordu, Berlinu, Nici, Rimu…

______________________

Побрзајте со уписот во училиштата за јазици во Велика Британија и во Малта, бројот на местата е ограничен а визната процедура е продолжена заради Олимписката година

И покрај големиот интерес од туристите, благодарејќи на долгата и квалитетна соработка со водечките англиски едукатори, јазичната мрежа Вербалисти и ова лето обезбеди сместување за своите студенти кои ќе ја посетуваат наставата во Лондон и Оксфорд. Меѓутоа, бројот на местата е ограничен, па ако планирате да одите во Англија, побрзајте со поднесувањето на пријавата и уплаќањето на депозитот со цел да се избегне разочарувањето. Покрај тоа, ве молиме да ја имате во предвид успорената процедура за обработка на пријавите за британска виза заради Олимписката година.

Судејќи по пристигнатите пријави јазичното патување My OXFORD ќе биде хит ова лето, помеѓу останатото, зошто претставува идеална прилика да ја почуствувате целата возбуда за Олимпијадата во најпрестижниот студентски град на светот. За Англија 2012-та е посебна година- не само заради Олимпијадата, туку и заради одбележувањето на кралскиот дијамантски јубилеј, 60 години владеење со Соединетото Кралство.

Мило ни е што се пријавувате во голем број и за нашето јазично патување во Малта. Важно е и овде да напоменеме дека и за Малта, исто така, дојде до брз пораст на бројот на резервации, па ве молиме уписот да го направите што е можно побрзо.

Ве потсетуваме дека резервацијата за одреден јазичен програм единствено може да се направи со уплаќање на депозитот.

Ова лето нека ни биде незаборавно, се гледаме во Лондон, Оксфорд, Берлин, Ница, Рим…