Kako do boravišne dozvole za traženje posla u Nemačkoj – za diplomce nemačkih univerziteta

Kako do boravisne dozvole za trazenje posla u Nemackoj

Nevena Živković iz Beograda je bila stipendista fondacija dr Zoran Đinđić i DAAD. Master studije u oblasti finansija završila je na Univerzitetu u Kelnu, a danas živi u Berlinu. Ukoliko ste u Nemačkoj završili studije i žeite da ostanete radi posla u Nemačkoj kao Nevena, postoje tri puta za to. Jedan od puteva jeste preko Boravišne dozvole za traženje posla.

Iskustvo Nevene Živković, preneto sa partnerskog bloga “Nemački kutak”:

Nevena Zivkovic PRODIREKTPo završetku studija u Nemačkoj diplomci iz non-EU zemalja, imaju tri opcije za ostanak u Nemačkoj radi posla. Ukoliko su našli posao, mogu da konkurišu za Plavu kartu ili običnu boravišnu i radnu dozvolu. Ukoliko nisu našli posao, mogu da konkurišu za boravišnu dozvolu za traženje posla. Ja sam nakon mojih studija konkurisala za boravišnu dozvolu za traženje posla, a u ovom tekstu ću podeliti svoje iskustvo dobijanje iste, potrebne dokumentacije, uslova, bitnih stvari koje treba da znate ukoliko želite da idete istim putem. Bitna napomena je da iako su zahtevi i procedura konceptualno isti širom Nemačke, ipak mogu postojati male regionalne razlike. Takođe, ja sam ceo proces prošla tokom COVID-19 pandemije, koja je kao vandredna situacija promenila neke procedure. Ovaj tekst jeste moje iskustvo, a preporučujem da se pre ulaska u ceo proces detaljnije informišete u kancelariji za strance odnosno Ausländerbehörde (ABH) mesta u kome želite da podnesete zahtev.

Boravišna dozvola za traženje posla jeste dozvola koja se izdaje inostranim studentima po završetku studija na nemačkom univerzitetu u slučaju da nisu već tokom studija našli posao sa punim radnim vremenom. Osnovni cilj jeste da omogući inostranim diplomcima nemačkih univerziteta dovoljno vremena da se u Nemačkoj zaposle u struci. Jako bitna karakteristika jeste da sa boravišnom dozvolom za traženje posla imate pravo da radite bilo šta bilo gde dok ne nađete posao u struci.

Tačan naziv boravišne dozvole za traženje posla na engleskom glasi: Residence permit for job-seeking qualified skilled worker, dok je na nemačkom Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte. Pod ovom dozvolom postoji više različitih slučajeva:

 • Boravišna dozvola za traženje posla sa stručnom obukom (Ausbildung) završenom van Nemačke
 • Boravišna dozvola za traženje posla sa akademskim obrazovanjem završenim van Nemačke
 • Boravišna dozvola za traženje posla sa akademskim obrazovanjem završenim na nemačkom univerzitetu
 • Boravišna dozvola za traženje posla nakon završenih istraživačkih aktivnosti u Nemačkoj
 • Boravišna dozvola za traženje posla nakon uspešno završene stručne obuke (Ausbildung) u Nemačkoj
 • Boravišna dozvola za traženje posla nakon uspostavljanja ekvivalentnih profesionalnih kvalifikacija i izdavanja dozvole za profesionalnu praksu u Nemačkoj
Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche fur Fachkrafte
Boravišna dozvola za traženja posla daje studentima vreme da se zaposle u Nemačkoj.

Ovi slučajevi se razlikuju po dužini na koju vam se boravišna dozvola izdaje i po tome da li dobijate radnu dozvolu za period traženja posla. U tekstu se fokusiram na slučaj pod brojem 3 jer sam kroz njega prošla i sa njim imam iskustva.

Izdaje se do ukupno 18 meseci od završetka studija. Ukoliko je ne dobijete odmah na 18 meseci, možete je produžiti. Primera radi, ukoliko je dobijete na 12 meseci onda je možete produžiti za još šest meseci, ali nakon toga više ne. Ukoliko ne nađete posao u datom vremenu, nemata više pravo na boravak i rad u Nemačkoj. U tom slučaju treba da napustite Nemačku i ukoliko želite da se vratite radi posla ili daljih studija, potrebno je da konkurišete za vizu u domovinu.

Bitno je napomenuti da se za početak vađenja boravišne dozvole uzima datum poslednje obaveze na univerzitetu odnosno datum poslednjeg položenog ispita ili datum odbrane bečelor ili master rada. Ukoliko po planu fakulteta nema odbrane završnog rada, kao što je kod mene bio slučaj, onda se uzima datum predaje rada kao datum poslednje obaveze. U mom slučaju je to značilo da iako sam predala zahtev za ovu boravišnu dozvolu 07.08.2020 i dobila je na 18 meseci, ona je počela da važi od 24.06.2020 jer sam taj dan imala poslednju obavezu na univerzitetu. Dakle, važi do 24.12.2021.

Osnovni uslovi

Osnovni uslovi za dobijanje ove boravišne dozvole jesu:

 • Dokaz o završenim studijama u Nemačkoj. Diploma nije potrebna jer se na nju može čekati i do godinu dana. Sertifikat da ste završili sve obaveze za studije izdat od univerziteta je dovoljan.
 • Dokaz o prebivalištu iz mesta u kome želite da predate zahtev
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • Dokaz da imate dovoljno finansijskih sredstava za život u ovom periodu

Dakle, ne morate konkurisati u ABH u mestu u kom ste studirali. Možete bilo gde u Nemačkoj sve dok u datom mestu imate prijavljeno prebivalište. Primera radi, ja sam završila studije u Kelnu, a zahtev predala u Berlinu.

Dokaz da imate dovoljno sredstava za život u datum periodu možete biti 1) garantno pismo, ili 2) račun sa ograničenim pravom raspolaganja ili 3) izvod sa tekućeg računa. Nisam pronašla kolika je zvanično minimalna suma koja treba da bude na izvodima tekućeg računa.

U Berlinu nisu bili rigorozni što se tiče ovog uslova. Ja sam priložila izvod tekućeg računa od poslednjih šest meseci i to je bilo dovoljno. Stekla sam utisak da ih službenici nisu ni pogledali, već ih uzeli pro forme.  Ipak ovaj uslov se često razlikuje regionalno tako da preporučujem: proverite u ABH.

Potrebna dokumenta za podnošenje zahteva

Još jednom da napomenem da za potrebnu dokumentaciju pogledate stranicu ABH u kome ćete konkurisati. Ja sam konkurisala u Berlinu, a sledeća dokumenta su mi bila potrebna:

 • Validan pasoš. Validnost boravišne dozvole je uslovljena pasošem pa se preporučuje da imate pasoš koji važi makar koliko i boravišna dozvola za koju konkurišete
 • Jedna biometrijska fotografija
 • Potvrda o završetku studija sa nemačkog univerziteta
 • Potvrda o zdravstvenom osiguranju
 • Potvrda o dovoljnim finansijskim sredstvima za život
 • Obrazac za prijavu koji možete naći na zvaničnom sajtu ABH-a ili mesta u kome konkurišete

Berlinska kancelarija zaduzena za imigraciona pitanjaNa sajtu je naglašeno da je zahtev za ovaj tip dozvole najbolje podneti 4 do 6 nedelja pre isteka studentske boravišne dozvole. U momentu kada sam podnosila zahtev mere protiv pandemije su već bile uspostavljene tako da se procedura razlikovala od normalne. Ja sam zvala hotline ABH-a gde sam se detaljnije raspitala o proceduri. Kao sa većinom ovih brojeva trebalo mi je nekoliko pokušaja da ih dobijem. Kad su se napokon javili, bili su veoma predusretljivi. Objasnili su mi da je potrebno da se regirstrujem na stranici ABH i da pored toga pošaljem e-mail sa popunjenim i potpisanim obrascem i svim propratnim dokumentima na e-mail b2@lea.berlin.de.

Odgovor za termin za predaju zahteva sam dobila u roku od sedam dana. U samom odgovoru su mi zakazali termin za prekosutra i napomenuli da ponesem samo jednu biometrijsku fotografiju i pasoš.

Naglasili su da nije moguće odložiti termin i da ukoliko se ne pojavite na jednom terminu automatski dobijate sledeći. Međutim, sledeći termin vam pomere za samo dva ili tri dana unapred. Ja sam u tom periodu bila van zemlje tako da sam ponovo poslala email na b2@lea.berlin.de sa objašnjenjem i molbom da mi pomere termin za desetak dana. Ipak, rekla bih da je ovo više izuzetak nego pravilo tako da je moj savet da pri kretanju u ovu proceduru ne planirate putovanja i izlazak iz zemlje.

Termin je trajao manje od 15 minuta i služio je samo da mi uzmu otiske prstiju, biometrijsku biografiju i uživo potvrde boju očiju i visinu. Visinu vam ne mere precizno. Službenik me je pitao koliko sam visoka i to je bilo dovoljno. Po završetku dobijate potvrdu da čekate na novu boravišnu dozvolu sa kojom možete da boravite u Nemačkoj, ali ne i da putujete van nje. Na potvrdi izričito piše da se ne može koristiti kao zamena za boravišnu dozvolu pri putovanju u inostranstvo.

Nakon toga nije bilo potrebno da idem na još jedan termin da pokupim boravišnu dozvolu, već su mi je poslali poštom. Kao i ostali zahtevi prema državi, rok obrade može trajati do 9 nedelja, a meni su rekli da će mi boravišna stići u roku od 4 do 6 nedelja. Boravišnu dozvolu dobijate u vidu kartice sa kojom ide i PIN koji je potreban ukoliko boravišnu dozvolu koristite prilikom online identifikacije kod različitih službi, ali vam nije neophodan pri putovanjima. Prvo se šalje kartica, a zatim PIN kod. Ovda dva dokumenta se šalju odvojeno. U mom slučaju, kartica mi je stigla u 5 nedelji od podnošenja zahteva. PIN je stigao iste nedelje, nekoliko dana nakon kartice.

Ukupno sa inicijalnom registracijom, a zatim i izdavanjem boravišne dozvole, ovaj proces traje oko dva meseca, pa tokom tog perioda treba izbegavati planiranje nekih većih putovanja.

Šta dalje nakon pronalaska posla?

Nakon pronalaska posla Boravišna dozvola za traženje posla se menja za boravišnu dozvolu za rad. Zameniti znači da treba da podnesete zahtev za novu boravišnu dozvolu. Uslovi za boravišnu za rad se razlikuju od same boravišne za koju ćete podneti zahtev. Boravišna dozvola sa najviše prava za koju možete konkurisati jeste Plava karta.

Strategija Vlade Nemacke privlacenje i zadrzavanje inostrane visokokvalifikovane radne snageNezavisno od boravišne za koju ćete konkurisati, osnovni uslov je da opis posla koji ste našli odgovara kvalifikacijama stečenim tokom obrazovanja na nemačkom univerzitetu. Sama ABH nema kompetencije da proceni da li je to slučaj pa dokumenta prosleđuje Saveznoj agenciji za rad tj. Bundesagentur für die Arbeit. Tako da kada budete konkurisali, pored radnog ugovora treba da dostavite i opis radne pozicije. Opis radne pozicije odnosno posla je formular Stellenbeschreibung koju poslodavac treba da ispuni i potpiše. Na osnovu radnog ugovora i opisa radne pozicije Savezna agencija za rad donosi odluku o radnoj dozvoli, a ABH na osnovu te odluke da li ćete dobiti boravišnu dozvolu. U praksi dosta zavisi od birokrate ABH-a i birokrata u Saveznoj agenciji za rad koji je zaduženi za Vaš zahtev. Neke birokrate ABH-a su ležerne pa na svoju ruku ni ne prosleđuju dokumenta Saveznoj agenciji za rad na proveru. Isto tako, neke birokrate Savezne agencije za rad imaju široko tumačenje uslova „da je opis posla u skladu sa kvalifikacijama sa univerziteta“, dok drugi cepidlače i traže dlaku u jajetu. Ipak, tendencija bi trebalo da bude široko shvatanje uslova jer je strategija Vlade Nemačke privlačenje i zadržavanje inostrane visokokvalifikovane radne snage.

Ukoliko vam Nemačka jeste opcija za život a i dalje razmišljate o osnovnim ili master studijama u inostranstvu onda uključite Nemačku u uži izbor. Sam završetak studija vas stavlja u ravnopravnu poziciju na tržištu rada, daje dovoljno vremena za pronalazak posla i birokratski olakšava dosta stvari. Pored toga sto su studije u inostranstvu veliko i dragoceno iskustvo, u slučaju Nemačke one vam otvaraju vrata za jednostavan ostanak i rad u zemlji.

Stručni akademski savetnici međunarodno akreditovane kompanije PRODIREKT, koja je ujedno i vlasnik jezičke mreže Verbalisti, stoje vam na raspolaganju za sve savete po pitanju studiranja u Nemačkoj ili bilo gde u inostranstvu. Kontakt informacije možete pronaći ovde ili vaš upit pošaljite na info@prodirektgroup.com.

Za brzo učenje nemačkog jezika pogledajte ovde popularne i sertifikovane programe jezičke mreže Verbalisti u vodećim školama u Nemačkoj i Austriji. Za individualne časove nemačkog u Beogradu pišite nam na info@verbalisti.com.

Izvor: Nemački kutak

Imate komentar ili pitanje?