Kako se ostvaruje pravo na studiranje u Nemačkoj i nostrifikacija diploma

Kako se ostvaruje pravo na studiranje u Nemačkoj i pripremni kursevi nemačkog jezika

Svako ko želi da studira u Nemačkoj potrebno je da dokaže da je ostvario „pravo na pristup studiranju“. Reč je o školskoj diplomi na osnovu koje je kandidat stekao kvalifikaciju za upis na visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj.

Prvi korak kandidata jeste da proveri da li je njegova školska diploma priznata u Nemačkoj, odnosno da li je ravnopravna nemačkoj maturi ili drugim školskim diplomama koje su pretpostavka za upis na fakultet. Nemačka služba akademske razmene (DAAD) ima bazu podataka koja je od pomoći. Unošenjem zemlje i školske diplome kandidat saznaje da li je njegova diploma dovoljna:

– za generalni pristup fakultetima u Nemačkoj

– samo za pristup nekim stručnim smerovima

– samo u kombinaciji sa dokazom o završenoj jednoj ili dve godine studija u zemlji porekla

– ili je nedovoljna za upis.

Nostrifikovanje diploma, AcademistiAko je kandidat državljanin neke od zemalja članica Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, i njegova srednjoškolska diploma garantuje mogućnost upisa na fakultetete u tim zemljama, onda je takva diploma često odgovarajuća i za upisivanje na nemačke fakultete. Isto važi i za kandidate koji su maturirali u jednoj od 140 nemačkih škola u inostranstvu.

Na umetničkim smerovima se ponekad izuzetno talentovanim kandidatima omogućava pristup nemačkim fakultetima ili višim školama i bez formalnih pretpostavki. U zavisnosti od visokoškolske ustanove kandidati dostavljaju probne radove ili polažu prijemni ispit.

Raspitati se na visokoškolskoj ustanovi!

Banka podataka DAAD-a daje samo opšti pregled. Detaljniji pregled sa više zemalja postoji u banci podataka „Anabin“. Tamo se mogu naći informacije o vrednovanju i nostrifikaciji. Kandidat može da pretraži „Anabin“ po matičnoj zemlji i vrsti diplome. Tu su sve informacije o tome da li je školska diploma dovoljna za upis ili je uz nju potrebno ispuniti i dodatne uslove. Konačnu odluku o prijemu na fakultet donosi uvek visokoškolska ustanova. Stoga je preporučljivo da se polaznik raspita kod željenog univerziteta u Akademskoj kancelariji za inostranstvo – das Akademische Auslandsamt (AAA), engleski naziv je International Office (IO) – da li ispunjava sve uslove za prijem na studije.

Šta ako diploma nije dovoljna?

Priprema za upis na nemacke univerziteteAko diploma nije dovoljna da bi se upisalo na nemački fakultet, onda se pohađaju pripremni kursevi. Prethodno kandidat treba da položi prijemni ispit za pripremene kurseve. Preduslov je dobro znanje nemačkog.

Na kraju doškolovavanja na pripremnim kursevima slede ispiti u više oblasti koje su važne za studije. Taj ispit se zove „Ispit ustanovljavanja“ (Feststellungsprüfung). Jedan deo ispita je i jezički test. Pripremni kursevi traju obično dva semestra, a kandidati koji pokažu izuzetne rezultate mogu da polažu ispit već posle prvog semestra. Nedeljno predavanja obuhvataju 28 do 32 časa. Kurseve nemačkog jezika i pripremne programe jezička mreža Verbalisti nudi u saradnji sa međunarodno akreditovanom i vodećom školom jezika u Nemačkoj – GLS (German Language School). Za detaljne informacije kliknite ovde.

Prijemni test

Kandidat koji nije siguran da li je ispunio sve pretpostavke za studiranje na nemačkim fakultetima može to proveriti radeći test za strane studente: TestAS. To je kombinacija jezičkog testiranja, stručnih pitanja i testiranja kognitivnih sposobnosti. Rezultat testa bi mogao pomoći i u izboru odgovarajućeg smera i u realnoj proceni sopstvenih mogućnosti za uspešan studij.

Uspešno položen test TestAS može uvećati šansu za upis na željeni fakultet. Za kandidata bi bilo korisno da se raspita da li fakultet na koji želi da se upiše zahteva taj test i kakvu prednost testiranje donosi. Test se polaže tri puta godišnje u centrima posebnog instituta za standardizovani test nemačkog kao stranog jezika (TestDaF). Učešće na polaganju testa se plaća 80 evra.

Akademski konsultanti obrazovne grupe PRODIREKT, vodeće kompanije u domenu univerzitetskog i karijernog savetovanja, mogu vam pomoći oko upisa na nemačke fakultete, pripremnih programa, jezičkog usavršavanja i testiranja a njihove kontakt informacije možete pronaći ovde.

Imate komentar ili pitanje?