Najteži strani jezici za učenje

Najtezi jezici na svetu, VerbalistiUčenje nekog jezika može da bude lakše ili teže u zavisnosti od maternjeg jezika koji govorimo. Srpski i hrvatski jezik odlikuju 4 prošla i 2 buduća vremena, jedno sadašnje, infinitiv, dva kondicionala, određeni i neodređeni član i sve to u pasivnom i aktivnom obliku, pa ne čudi što su ti jezici srednje teški jednom Amerikancu ili Englezu.

Poliglota i verbalistZa savladavanje srpskog jezika nekome ko dolazi sa engleskog govornog područja potrebno je 44 nedelje ili 1100 radnih sati.

Na kraju teksta donosimo odličnu infografiku koja daje pregled broja izvornih govornika i težine učenja jednog jezika za one čiji je maternji jezik engleski. Postavlja se pitanje da li isti jezici imaju podjednaku težinu za njihovo usvajanje i za nas?

Nedavna anketa koju smo sproveli među polaznicima jezičke mreže Verbalisti pokazuje da nema veće razlike (ako izuzmemo slovenske jezike) – arapski, kineski, korejski i japanski najviše muče i nas i Engleze. Zanimljiv je podatak da je govorniku srpskog jezika potrebno u proseku 1,69 godina (88 nedelja) odnosno 2.200 školskih časova da savlada jedan od ta četiri najteža jezika.

U nastavku donosimo naš predlog za sastavljanje liste 10 najtežih jezika. Dok smo je sastavljali kratko smo se osvrnuli i na pojedine specifičnosti koje date jezike čine izazovnijim za učenje.

Arapski jezik, Verbalisti
Arapski je zvanični jezik u oko 27 zemalja severne Afrike i jugozapadnog dela azijskog kontinenta

1. Arapski

Izvornim govornicima srpskog jezika izuzetno je teško da savladaju osnove arapskog. Alfabet, način čitanja i specifični oblici govora nisu uporedivi sa odgovarajućim jezičkim celinama u srpskom jeziku što dodatno otežava usvajanje arapskog. Zaljubljenici u arapski koji uspeju da se „izbore sa“ alfabetom nailaze na novu prepreku – pravilno označavanje samoglasnika koje može potpuno da promeni značenje reči. Arapski ima mali broj reči koje podsećaju na neki evropski jezik a zbog smanjene upotrebe samoglasnika može zvučati „grublje“.

Prvo naučite reč melodija.

2. Japanski

Japanci su razvili tri odvojena sistema pisanja i svaki krasi poseban alfabet koji bi trebalo savladati. Jedan sistem koristi se za zapisivanje imenica i korena glagola, kombinacija sistema primenjuje se prilikom zapisivanja nastavaka, dok treći poseban služi za zapisivanje stranih reči i izraza. Te sisteme upotpunjuju hiljade ideografskih znakova koji se moraju usavršiti za pravilno korišćenje japanskog. Učenje japanskog jezika otvara vrata drevne kulture koju je čast upoznati.

Prvo naučite reč upornost. 

3. Kineski

Zastava kineskog jezika
Zemlje u kojima je kineski službeni jezik – Kina, Hong Kong, Makau, Tajvan i Singapur

Kineski jezik jedinstven je po tome što su način pisanja i sistem govora odvojene celine, a samim tim i čitanje i pisanje.Takođe, kineski jezik odlikuje i razlika u tonalitetu gde reči koje se isto pišu imaju potpuno različito značanje u zavisnosti od tona kojim su izgovorene. Standardni mandarinski kineski ima 4 različita tona i to početnicima može stvoriti veliku zabunu prilikom učenja i dovesti do brojnih nsporazuma. Hiljade znakova piktografskog pisma i četiri tona za svaku reč!

Prvo naučite reč strpljenje.

4. Korejski

Odmah ćete primetiti uticaj kineskog jezika, pa ako vam je dobro išlo sa kineskim, onda će usvajanje korejskog alfabeta biti mnogo lakše. Dolazimo do strukture rečenice koja će vas oduševiti. Kada rečenica opisuje radnju prvo ide subjekat, pa objekat, a radnja se definiše na kraju rečenice. Prilikom opisivanja počinjete subjektom a završavate pridevom.

Počnite učenje korejskog žargonski – jasno kao dan. 

5. Grčki

Na prvi pogled čini se da je grčki dosta lakši za učenje od pomenuta četiri jezika sve dok ne dođemo do akcentovanja. Mesto na kom stoji akcenat definiše značenje reči i zahteva poseban oprez kako bi se izbegla zabuna. Grčki alfabet nije nimalo lak i predstavlja svojevrtsan izazov.

Prvo naučite reč more.

Islandski jezik
Islandski govori samo 300.000 ljudi

6. Islandski

Pored komplesnog alfabeta i gramatike, islandski jezik odlikuje i specifičan red reči u rečenici, potpuno suprotan sintagmama u srpskom jeziku. Delovi, npr. imeničke ili glagolske sintagme ne stoje „zajedno“ u rečenici. Takođe, samo 330.000 ljudi u svetu govori islandski što smanjuje mogućnost da se često govori i vežba u realnim situacijama.

Prvo naučite reč led. 

7. Estonski

Izuzetno zanimljiv jezik u kome čak trećina reči ima germansko poreklo, ne postoji rod i buduće vreme, ali postoji čak 14 padeža. Gramatička pravila su manje formalna u odnosu na gore opisane jezike. Poznavanje estonskog dosta pomaže prilikom učenja finskog jer se govornici ova dva jezika međusobno razumeju.

Prvo naučite sintagmu ivica leda i otkrijte još jednu zanimljivost u vezi sa estonskim jezikom.

8. Finski

Pošto smo savladali estonski, učenje finskog prava je razbribriga. Prednost u učenju tog jezika u odnosu na estonski ogleda se u većem broju govornika, njih oko 5 miliona, dok estonski govori „samo“ milion. Finski, koji se govori samo u Finskoj, nije trpeo mnogo uticaja od strane drugih jezika. Ima 15 padeža ali nema predloge.

Tajlandski jezik
Tajlandski jezik

Prvo naučite reč obrazovanje.

9. Tajlandski

Iz Evrope selimo se na Tajland. Nailazimo na poteškoće u usvajanju alfabeta i izgovora ali su gramatička pravila slična pravilima u engleskom, što je olakšavajuća okolnost.

Prvo učimo reč opuštanje. 

10. Norveški

Ponovo smo u Evropi. Norveški je sa razlogom poslednji na listi najtežih jezika na svetu. Iako nije preterano teško naučiti norveški u formalnom okruženju, problemi nastaju kada počnete da ga koristite svakodnevno. Jezik je bogat dijalektima i većina izvornih govornika norveškog jezika govori prilično neformalno.

Prvo naučite sintagmu zemlja hiljadu fjordova.

Koliko brzo učimo jedan jezik zavisi od brojnih faktora, ipak pored talenta i stepena uloženog truda, maternji jezik i podneblje u kojem živimo imaju najveći uticaj.

Znanje stranog jezika otvara nove dimenzije učenja, razvija inteligenciju i pomaže da saznate više o bogatstvu raznih kultura u svetu ali i boljem razumevanju svog maternjeg jezika. Zato predlažemo da se odmah upustite u jednu lepu jezičku avanturu. Krenite da učite jedan od jezika koje smo danas predstavili i pohvalite nam se svojim rezultatom. 🙂

Autor: Maja Merdović
Izvor: Verbalisti

Američki Institut za strane jezike analizirao je koje jezike je najteže, a koje najlakše naučiti, za one čiji je maternji jezik engleski, pogledajte rezultate:

Najtezi jezici za ucenje, Verbalisti

Imate komentar ili pitanje?