Učenje stranih jezika stimuliše isti centar u mozgu kao čokolada i seks

Učenje novog jezika izgleda da donosi još neke neočekivane koristi. Najnovija klinička ispitivanja ukazuju da proces učenja stranog jezika i obogaćivanje rečnika utiče na isti deo mozga koji se aktivira tokom seksa ili konzumiranja čokolade.

Iako vam otvaranje rečnika i učenje stranih reči možda ne deluje baš uzbudljivo, najnovija istraživanja pokazuju suprotno

Naučnici iz Španije i Nemačke ustanovili su da se kod ljudi dok uče i obogaćuju svoj fond reči aktivira deo mozga koji se naziva ventral striatum, odnosno centar za uživanje koga stimulišu aktivnosti poput seksa, droge, kockanja ili unošenja hrane bogate šećerom.

Istraživači iz Biomedicinskog istraživačkog instituta Bellvitge u Barseloni i sa Univerziteta Otto von Guericke u Nemačkoj sproveli su klinička ispitivanja kod 36 odraslih osoba, koje su učestvovale u simulaciji kockanja i popunjavanju jezičkih testova. Po završetku testova, merenjem moždanih funkcija, utvrđeno je da obe aktivnosti stimulišu isti deo mozga. Ispitivanje je takođe potvrdilo da učenje stranog jezika pomaže u održavanju bistrog uma, čije funkcije mogu oslabiti sa godinama života.

Još jedan dokaz da poznavanje stranih jezika pozitivno utiče na naš mozak dolazi iz Edinburga. Istraživači sa Univerziteta u Edinburgu otkrili su sporiju stopu slabljenja moždanih funkcija kod bilingvalnih govornika. Studija koja je obuhvatila 835 ispitanika rođenih 1936. godine, a koji su govorili dva ili više jezika, pokazala je kod njih daleko razvijenije kognitivne sposobnosti u 70-im godinama života od njihovih vršnjaka monolingvista.

Ta studija takođe ukazuje da bilingvalnost stečena u odraslom dobu može pozitivno uticati na proces starenja mozga.

Izvor: Verbalisti

Imate komentar ili pitanje?Cancel reply

Exit mobile version
%%footer%%