Britansko i američko spelovanje – glavne razlike

Donosimo odličnu infografiku u nastavku koja jasno prikazuje glavne razlike u britanskom i američkom spelovanju. Bez obzira na razlike, najvažnije je da izaberete jedan način spelovanja i budete konsistentni u njegovoj primeni.

Razlike u britanskom i američkom spelovanju engleskih reči

Gospodar Jevremova 9a, Belgrade, Serbia

Imate komentar ili pitanje?