Poslovni engleski i priprema sastanka, Video Booster – Business Meetings

Business with Bob: Starting Meetings Effectively

Klikni ovde za Video Booster sa savetima za efikasno vođenje sastanaka

In this video about business meetings, Bob Dignen has a number of tips to help you make sure that your meetings start effectively.

Poslovni engleski, Meetings Preparation
Poslovni engleski, English Attack! Video Booster – Meetings Preparation
Jezička mreža Verbalisti
Gospodar Jevremova 9a, Belgrade, Serbia

Imate komentar ili pitanje?