Najduža reč na svetu na engleskom jeziku (VIDEO)

Najduža reč na engleskom jeziku, a najverovatnije i na bilo kom jeziku uopšte, prvi put je izgovorena u celosti. Čitanje je trajalo tri sata, 33 minuta i 23 sekunde, koliko je bilo potrebno da se izgovori svih 189.819 slova punog naziva jednog proteina. Džinovska reč počinje sa “methionyl…”, a završava se sa “…isoleucine”.

Dmitrij Golubovski izgovara najduzu rec na svetu
Dmitrij Golubovski izgovara najduzu rec na svetu
Jezička mreža Verbalisti

Čast da prvi u celosti izgovori ime ovog proteina, koji se skraćeno naziva titin, pripala je Dmitriju Golubovskom, direktoru ruskog izdanja magazina “Eskvajer”, koji je komplikovanu formulu izgovorio na engleskom jeziku s jakim ruskim akcentom.

Titin je džinovski protein koji se smatra odgovornim za pasivnu elastičnost mišića. Ime je dobio po Titanima, starogrčkim džinovskim božanstvima.

Iako pun naziv titina mnogi smatraju nadužom rečju na svetu, neki leksikografi osporavaju titulu jer generička imena hemijskih jedinjenja ne mogu da smatraju rečima, već “verbalnim formulama”.

Gospodar Jevremova 9a, Belgrade, Serbia

Imate komentar ili pitanje?