Bajaga: Srpski jezik nije jednostavan za komponovanje

Bajaga o srpskom jeziku i rimama

momcilo bajagic bajaga o upotrebi srpskog jezika u pesmamaMomčilo Bajagić Bajaga: „Srpski jezik nije jednostavan da se peva. Imamo puno tih slova kao „š“, „ž“, „š“, „lj“ ili „nj“. Kažu ljudi da u engleskom jeziku ima 10.000 jednosložnih reči, a kod nas ima tek 2.000. Većina fraza na kraju refrena na engleskom završava se na „dej“, „stej“, „plej“, „vej“, dok mi imamo samo „zmaj“, „čaj“, „raj“ „maj“ i „daj“, što pravi tehničke probleme u pisanju. Vrlo često imam foru da napišem celu abecedu i po njoj tražim rime. Koliko mi se puta samo desilo da imam dobru ideju, ali nemam odgovarajuću reč“.

Gospodar Jevremova 9a, Belgrade, Serbia

Imate komentar ili pitanje?