Bajaga: Srpski jezik nije jednostavan za komponovanje

Bajaga o srpskom jeziku i rimama

momcilo bajagic bajaga o upotrebi srpskog jezika u pesmamaMomčilo Bajagić Bajaga: “Srpski jezik nije jednostavan da se peva. Imamo puno tih slova kao “š”, “ž”, “š”, “lj” ili “nj”. Kažu ljudi da u engleskom jeziku ima 10.000 jednosložnih reči, a kod nas ima tek 2.000. Većina fraza na kraju refrena na engleskom završava se na “dej”, “stej”, “plej”, “vej”, dok mi imamo samo “zmaj”, “čaj”, “raj” “maj” i “daj”, što pravi tehničke probleme u pisanju. Vrlo često imam foru da napišem celu abecedu i po njoj tražim rime. Koliko mi se puta samo desilo da imam dobru ideju, ali nemam odgovarajuću reč“.

Gospodar Jevremova 9a, Belgrade, Serbia

Imate komentar ili pitanje?